W zasadzie wszystkie nawierzchnie magazynowe oraz większość nawierzchni supermarketów, zakładów produkcyjnych, garaży podziemnych stanowią posadzki przemysłowe. Zatem posadzki jako element najintensywniej eksploatowany musi sprostać znacznym obciążeniom, wykazywać wysoką odporność na ścieranie i udary, a jednocześnie posiadać wysoką równość, szczelność i łatwość w utrzymaniu czystości.

POSADZKI PRZEMYSŁOWE UTWARDZONE POWIERZCHNIOWO

posadzka1

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem dla posadzek przemysłowych jest wykończenie ich poprzez wbudowanie trudnościeralnych posypek utwierdzających, czyli tzw. metoda DST (Dry Shake Topping).

Posadzki te znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie m.in.:

 • hali magazynowych i produkcyjnych
 • hali logistycznych
 • supermarketów
 • stacji paliw
 • garaży podziemnych
 • placy manewrowych
 • chłodni
 • przemyśle hutniczym itp.

Generalnie wszędzie tam gdzie, wymagana jest wysoka odporność na ścieranie, uderzenia, nasiąkliwość cieczy (oleje, rozpuszczalniki) itp.

Zalety systemu:

 • niska cena
 • możliwość wysokiego obciążenia eksploatacyjnego
 • zmniejszenie pylenia
 • podwyższona wytrzymałość na uderzenia
 • odporność na nasiąkanie cieczy i substancji agresywnych

NAPRAWY POSADZEK BETONOWYCH

Jak wszystko, tak i beton ulega zniszczeniu. W zależności od przyczyn konieczności wykonania naprawy, czy to wyeksploatowanie posadzki, czy też błędy projektowe lub wykonawcze, istnieje kilka sposobów dokonania naprawy posadzki betonowej.naprawa posadzki1

Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie problemu i zaproponowanie najlepszego, a czasem tylko możliwego systemu naprawy. Podczas wizyty na obiekcie dokonujemy badania podłoża i jego oceny oraz wstępnie okreslamy możliwości zastosowania danego systemu.

Rzeczą oczywistą jest, że w większości przypadków napraw dokonuje się w obiektach już funkcjonujących i nie możliwe z punktu ekonomicznego jest zaprzestanie pracy ze względu na remont posadzki. Proponujemy rozwiazania systemowe, które w jak najmniejszym stopniu bedą kolidowały z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, ponadto prace naprawcze możemy wykonać np. weekendy lub w godzinach nocnych.naprawa posadzki2

 

Napraw można dokonać m.in. poprzez szlifowanie betonu, położenie warstwy żywicy lub wykonanie cienkowarstwowej posadzki przemysłowej.

Poniżej zdjęcie przedstawiające wykonanie naprawy posadzki w małej hali produkcyjnej- system cienkowarstwowej posadzki przemysłowej. Główną zaletą tego systemu jest mozliwość wykonania posadzki o gr. do 10 mm, o parametrach identycznych jak posadzka utwardzana powierzchniowo.naprawa posadzki3